مدارک لازم برای عضویت در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران

  • · فرم پرشده تقاضای عضویت
  • · کپی تمام صفحات شناسنامه
  • · کپی پشت و روی کارت ملی
  • · دو قطعه عکس
  • · مدرکی که نشان دهنده روزنامه‌نگار بودن متقاضی باشد.
  • موارد مربوط به شرایط احراز عضویت در بخش آیین نامه عضویت توضیح داده شده است. 

آخرین خبرها