این مراسم در محل انجمن به آدرس خیابان شریعتی، ابتدای خیابان کودکان غزه، پلاک 48 برگزار می‌شود

از تمامی اعضای انجمن دعوت می‌شود در این مراسم کنار هم باشیم