🔸انتخاب هیات مدیره منتخبان جدید انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در محل دفتر انجمن برگزار شد.

🔸جلسه هیات مدیره منتخب با حضور ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل هیئت مدیره و یک بازرس اصلی تشکیل شد.

🔸در این جلسه اکبر منتجبی به عنوان رئیس، مرتضی کاردر نایب رئیس و امین شول(سیرجانی) به عنوان خزانه‌دار انتخاب شدند.
همچنین حمیدرضا اسلامی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران شد.