سه ماه از بازداشت مهدی افشارنیک روزنامه‌نگار اقتصادی می‌گذرد و تاکنون دلیل روشنی درباره دلیل بازداشت و اتهام انتسابی، به خانواده ایشان اعلام نشده است.
از حدود یک ماه پیش نیز با مساعدت مقام قضایی، به خانواده آقای افشارنیک اعلام شده بود وثیقه‌ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان برای آزادی‌اش تهیه کنند اما تاکنون با تبدیل قرار بازداشت موافقت نشده است.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران امیدوار است مقام محترم قضایی شرایط مساعدی را برای آزادی ایشان هموار کند تا پس از سه ماه دوری از همسر و فرزندان خود، به جمع گرم خانواده بازگردد. همچنین امیدواریم فرآیند رسیدگی به پرونده در فضایی شفاف و با رعایت اصول دادرسی صورت گیرد.