به‌منظور‌ همراهی با خانواده‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی، تعدادی از روزنامه‌نگاران، هنرمندان و اعضای کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی، به زندان زنان قرچک رفتند.

♦️ کمیته و هیات اجرایی پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی ، طی هماهنگی و همراهی با خانواده‌های آنان با تعدادی از روزنامه‌نگاران و هنرمندان در محل زندان قرچک حاضر شدند.

♦️ با هماهنگی‌ انجام شده در محل و همراهی مسئولان زندان قرچک، الهه محمدی و نیلوفر حامدی توانستند با برقراری تماس تلفنی، با روزنامه‌نگاران، هنرمندان و اعضای کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران گفت‌وگو کنند.

♦️ حاضران در گفت‌وگوی تلفنی، ابراز امیدواری کردند که به زودی وضعیت پرونده آنان مشخص و شاهد پایان بازداشت آنها باشند.