سه شنبه, 19 فروردين 1399

مطبوعات را از شمول محدوديت‌های ستاد ملی مقابله با کرونا خارج کنید

بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران درباره جلوگیری دولت از انتشار نسخه کاغذی مطبوعات

به دنبال دستور ستاد ملی مقابله با کرونا در جلوگیری از انتشار نسخه چاپی روزنامه‌ها،انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران بیانیه‌ای صادر کرد.متن این بیانیه به این شرح است:

حضور كرونا در جامعه و خطري كه از سوی این ويروس سلامت جامعه را تهديد می‌كند، موجب شده است كه تمامی دولت‌ها و جوامع درگیر، سياست‌هايي را براي كاهش اين خطر اتخاذ كنند. سياست‌هايي كه بنيان آن بر قرنطینه و فاصله‌گذاري اجتماعي است. رسانه‌ها از جمله مطبوعات و روزنامه‌نگاران نيز از مدافعان اين سياست‌‌ها بوده و از اين رو متعهد به حمايت از اجرای آن‌ها هستند. با اين حال همانطور كه مي‌دانيم محدوديت‌هاي اعمال شده نبايد شامل حال فعاليت‌هايي شود كه جزو نيازهاي با اولويت بالای جامعه محسوب مي‌شوند، از اين نظر اطلاع‌رساني و آزادي بيان در كنار غذا، بهداشت، آب، برق و...جزو ضروريات اوليه زندگي امروز محسوب مي‌شود و نمي‌توان آنها را از سبد اقلام ضروري حذف كرد.البته شايد گفته شود كه صدا و سيما و فضاي مجازي شيوه‌هاي مناسب براي تأمين اين نياز هستند. اگر از صدا و سيما بگذريم كه فاقد اعتبار كافي براي ايفاي اين نقش است؛ لازم است تاکید کنیم که فضاي مجازي نيز نتوانسته است جايگزين كامل و مسئوليت‌پذيري براي مطبوعات کاغذی شود. هرچند مطبوعات نيز مشكلات ساختاري خود را دارند، ولي معتقديم كه نقش مطبوعات اگر چه به دليل سياست‌هاي ضدآزادي‌هاي رسمي در دو دهه گذشته تضعيف شده است، ولي همچنان اين نقش جايگزيني ندارد. از اين رو تاكيد مي‌كنيم كه فارغ از ايرادات قانوني وارده نسبت به تعمیم محدوديت فعاليت‌هاي صنفي به مطبوعات؛ از حيث دفاع از آزادي بيان و اطلاع‌رساني نه‌تنها بايد مطبوعات را از شمول اين محدوديت‌ها خارج كرد، بلكه باید کوشید که شرايط را براي انتشار و دسترسي عموم به آنها نيز فراهم نمود. متاسفانه از آنجا که مديريت رسمي كشور با مقوله اطلاع‌رساني آزاد چندان میانه‌ای ندارد، همچنان متوجه آثار و تبعات منفی فقدان اين اطلاع‌رساني نيست و توجه ندارد كه يكي از علل ناكارآمدي بسياري از سياست‌هاي آن فقدان حضور چنين فرآيندي در جامعه است.
باتوجه به اين نكات درخواست موكد مي‌شود كه پس از پايان روز بيستم فروردين، مطبوعات کاغذی نه تنها از شمول اين محدوديت خارج شوند، بلكه امكانات لازم براي توليد و چاپ و انتشار آنها و نيز دسترسي روزنامه‌نگاران به منابع لازم براي تهيه خبر و گزارش نيز فراهم شود تا از این طریق کمک موثری به مقابله با این ویروس شود.

آخرین خبرها