چهارشنبه, 09 بهمن 1398

برگزاری کارگاه طرح‌های تفصیلی و توسعه شهری در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران

دوازدهمین کارگاه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با موضوع طرح‌های تفصیلی شهر و همچنین طرح‌های توسعه شهری و روستایی و با هدایت محمدعلی بدری برگزار شد. 
این جلسه به نوعی ادامه کارگاه طرح‌های تفصیلی شهر (کارگاه سوم) بود و در کارگاه امروز علاوه بر مروری پیرامون انواع طرح‌های توسعه از جنبه ملی، منطقه‌ای، شهری و روستایی، نهادهای متولی این طرح‌ها نیز معرفی شدند و مسیر تصویب طرح‌ها نیز برای حاضران توضیح داده شد. 
در ادامه این جلسه که با حضور نماینده معاونت فرهنگی شهرداری تهران همراه بود، برخی از اصطلاحات رایج در طرح‌های توسعه نیز تشریح شد و مباحث برنامه ریزی و طراحی شهری برای حاضران شرح داده شد. همچنین نمونه‌هایی از یک طرح جامع و یک طرح تفصیلی به همراه نقشه‌ها، مراحل وفصول هر طرح ارائه شد. گفتنی است مجموعه این کارگاه‌ها با حمایت اداره کل فرهنگی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار می‌شود.

آخرین خبرها