بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در خصوص تعدیل نیروی روزنامه شرق

منتشرشده در اخبار

بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران درباره جلوگیری دولت از انتشار نسخه کاغذی مطبوعات

منتشرشده در اخبار
بدون نظارت روزنامه‌نگاران و رسانه‌های ضد فساد،نظارت رسمی نمایشی خواهد بود
منتشرشده در اخبار

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران با صدور بيانيه اي اعلام‌ كرد

منتشرشده در اخبار
این شیوه ناسالم توزیع رانت به بهانه یارانه، براي تأمین چه منافعی بوده است؟
 
 امیدواریم گزارش متقن و حساب‌شده‌ای از این فرایند ناسالم تهیه و اموال به یغما رفته به خزانه ملت باز گردانده شود و متخلفان نيز شناسایی و معرفی شوند
 
منتشرشده در اخبار
بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار
منتشرشده در اخبار

هر دستورالعمل جدیدی بدون بررسی فساد گذشته،صفر کردن کیلومتر فساد است

منتشرشده در اخبار

آخرین خبرها