بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در خصوص تعدیل نیروی روزنامه شرق

منتشرشده در اخبار

موضع انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران درباره بازداشت «مرضیه امیری» در گفتگو با کامبیز نوروزی:

منتشرشده در اخبار
حکم مرضیه امیری،موجب نگرانی و پرسش است
 برگزاری دادگاه غیرعلنی و غیرمنصفانه،به ابهامات و پرسش‌ها بیشتر دامن زده است
منتشرشده در اخبار

مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق که از اردیبهشت امسال در بازداشت بود، با قید وثیقه آزاد شد.

منتشرشده در اخبار

آخرین خبرها