یادداشت‌ها

پنج شنبه, 01 اسفند 1398
در روزهاي گذشته خبري منتشر شد كه يك ماهنامه ارتباطي از ۵۹ خبرنگار زن شاغل در رسانه‌هاي ايران سوال‌هايي را پرسيده كه براساس آن ۹۰ درصد از این خبرنگاران حداقل…

ناسازگاري متن و زمينه؛ درياكنار و دروازه‌غار

شنبه, 14 دی 1398
قادر باستانی پژوهشر و مدرس روزنامه نگاری در یادداشتی ده اصل که سنگ بنای اصول حرفه ای روزنامه نگاری شناخته می شود را توضیح داده است که در زیر از…

شرافت حرفه‏ ای ما روزنامه نگاران

دوشنبه, 13 آبان 1398
  کامبیز نوروزی-حقوقدان   در هفدهم مردادماه که روز خبرنگار است همه به تعریف و تمجید از روزنامه نگاران و شاغلان رسانه ها زبان می گشایند و قلم می فرسایند…

بزرگداشت روزنامه نگاران در احقاق حقوق آنهاست

آخرین خبرها