قادر باستانی پژوهشر و مدرس روزنامه نگاری در یادداشتی ده اصل که سنگ بنای اصول حرفه ای روزنامه نگاری شناخته می شود را توضیح داده است که در زیر از نظرتان می گذرد. 

منتشرشده در یادداشت‌ها

آخرین خبرها