به دنبالِ انتشارِ گزارش‌های یاسر نوروزی خبرنگارِ حوزه‌ی کتاب درباره‌ی برخی سواستفاده‌ها در بازار نشر و پخته‌خواری‌های برخی نام‌های بی‌نام و نشان از کتاب‌های معتبر و تهدیدهایی که متوجه‌ی نامبرده به واسطه‌ی انتشارِ این گزارش‌ها شد، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، اطلاعیه‌ای صادر کرد.


متن این اطلاعیه به این شرح است:
در روزهای گذشته، یکی از روزنامه‌نگارانِ حوزه‌ی کتاب و نشر (آقای یاسر نوروزی)، در گزارش‌های خود به برخی کژروی‌های حرفه‌ای که توسطِ تعداد معدودی از ناشران انجام می‌شود اشاراتی کرده بود. تأکید این گزارش‌ها بر مواردی از نشر کتاب بوده است که برخی ناشران کم نام و نشان، با کپی‌برداری از محصولاتِ ناشران معتبر و با نام‌های دیگر به بازار عرضه کرده و به این ترتیب برای جلب منافع بیشتر سوءاستفاده کرده و می‌کنند.
در پی انتشار این گزارش‌ها، تماس‌های تهدیدآمیز و توهین‌آمیز و با هدف ارعاب و ممانعت از طرح این مباحث با نامبرده صورت گرفته است.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، بدون انتساب پیام‌های تهدیدآمیز به فرد یا افراد خاص، این شیوه‌های خشونت‌بار را قویاً محکوم کرده و اقدامات پیشگیرانه‌ی قانونی و حمایتی خود را در مقابله با این رفتار به عمل خواهد آورد.
انجمن همچنین خواستار آن است که اتحادیۀ ناشران، به عنوان نهاد صنفی این بخش از خادمان فرهنگ کشور نیز موضوع تهدیدها و توهین‌های مذکور را مورد توجه و بررسی قرار داده و مانع از آن شود که این قبیل رفتارها از یک سو در روزنامه‌نگاریِ آزاد اختلال ایجاد کند و از سوی دیگر در صورت صحت، به قشر ناشران محترم آسیب معنوی ایجاد کند.