با همکاری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران،انجمن حمایت از حقوق کودکان و وزارت کار برگزار می‌شود
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نظر دارد تا در هفته جهانی کودک با همکاری انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران و انجمن حمایت از حقوق کودکان نسبت به بحث و…

با همکاری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران،انجمن حمایت از حقوق کودکان و وزارت کار برگزار می‌شود

انجمن بدون اعضا قدرتی ندارد
برگزاری نشست خبری انجمن صنفی‌روزنامه‌نگاران استان تهران به مناسبت روزخبرنگار

انجمن بدون اعضا قدرتی ندارد

روزنامه‌نگار ایرانی امروز با مرارت بسیار قلم می‌زند
بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به مناسبت روز خبرنگار

روزنامه‌نگار ایرانی امروز با مرارت بسیار قلم می‌زند

پیام تسلیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران به اتحادیه روزنامه‌نگاران لبنان
ابراز همدردی با روزنامه‌نگران لبنانی در پی حادثه فجیع و تاسف‌بار انفجار در بیروت

پیام تسلیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران به اتحادیه روزنامه‌نگاران لبنان

آخرین خبرها

تصاویر