ده نکته برای روزنامه نگارانی که اخبار کرونا را پوشش می‌دهند

ده نکته برای روزنامه نگارانی که اخبار کرونا را پوشش می‌دهند

بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در باره ضرورت رعایت الزامات آزادی اطلاع‌رسانی درباره اپیدمی کرونا ویروس در ایران  

بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در باره ضرورت رعایت الزامات آزادی اطلاع‌رسانی درباره اپیدمی کرونا ویروس در ایران  

کاهش ساعت کاری دفتر انجمن به دلیل شیوع کرونا

کاهش ساعت کاری دفتر انجمن به دلیل شیوع کرونا

کوروناویروس: فرصت ناگزیر حقیقت‌گویی
بسته پیشنهادی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران برای رفتار رسانه‌ای در روزهای بحران

کوروناویروس: فرصت ناگزیر حقیقت‌گویی

آخرین خبرها

تصاویر