• انجمن صنفی خواستار برگزاری دادگاه بصورت علنی و عادلانه است

  • اطلاعیه پرداخت حق عضویت

  • تغییر مدیریت یک بنگاه رسانه‌ای و بیکاری روزنامه‌نگاران

  • ارایه خدمات درمانی با تخفیف برای اعضای انجمن در بیمارستان ایرانمهر

  • روسای 4 کمیته انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران مشخص شدند