• ۲۴ روزنامه‌نگار هم‌چنان در زندان/ اسامی روزنامه‌نگارانِ زندانی

  • درگذشتِ ناگهانی ابوالحسن مختاباد، روزنامه‌نگار

  • رییس، نایب‌رییس، خزانه‌دار و دبیرِ جدید انجمن روزنامه‌نگاران تهران انتخاب شدند

  • بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در مورد اخبار نگران‌کننده از طرح‌ها و لوایح محدودکننده فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران

  • ۸ روزنامه‌نگار از ۳۵ روزنامه‌نگارِ زندانی، به قیدِ وثیقه آزاد شدند