شرایط صدور کارت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران برای اعضای انجمن روزنامه‌نگاران تهران
اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران می‌توانند با تسهیلاتی کارت خبرنگاری بین المللی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران را دریافت کنند.    بر این اساس هزینه صدور این کارت برای اعضای انجمن…

شرایط صدور کارت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران برای اعضای انجمن روزنامه‌نگاران تهران

نشست فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران با حضور نماینده انجمن تهران
نشست بین المللی با عنوان "بعد از گذشت 10 سال، آیا بهار عربی، مطبوعات و روزنامه نگاری را تغییر داد"  توسط فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران (IFJ) برگزار شد. برگزاری…

نشست فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران با حضور نماینده انجمن تهران

تصویبِ برگزاری مجمع‌عمومی انجمن در فضای باز
جلسه این هفته هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با خبر دردناک درگذشت روزنامه‌نگار باسابقه و توانمند علی اکرمی عراقی همزمان و مقرر شد انجمن با هماهنگی خانواده و…

تصویبِ برگزاری مجمع‌عمومی انجمن در فضای باز

بررسی وضعیت ثبت‌نام همکارانِ روزنامه‌نگار برای مسکن در جلسه هیات مدیره انجمن
وضعیت ثبت نام همکارانِ روزنامه‌نگار برای مسکن، در آخرین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران بررسی شد. به گزارش دبیرخانه انجمن، در این نشست مقرر شد از اعضا خواسته…

بررسی وضعیت ثبت‌نام همکارانِ روزنامه‌نگار برای مسکن در جلسه هیات مدیره انجمن

آخرین خبرها

تصاویر