مدارک لازم برای عضویت در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران

  • · فرم پرشده تقاضای عضویت (مشاهده فرم)
  • · کپی تمام صفحات شناسنامه
  • · کپی پشت و روی کارت ملی
  • · دو قطعه عکس
  • · مدرکی که نشان دهنده روزنامه‌نگار بودن متقاضی باشد.
  • موارد مربوط به شرایط احراز عضویت در بخش آیین نامه عضویت توضیح داده شده است. 

 

بعد از بررسی و تایید مدارک در کمیته عضو گیری، متقاضی با پرداخت سیصدهزار تومان، شامل پنجاه هزارتومان حق ورودی و دویست و پنجاه هزار تومان حق عضویت می‌تواند عضو انجمن شده و کارت خود را دریافت کند.

این مبلغ برای تمدید عضویت در سالیان بعدی دویست و پنجاه هزار تومان خواهد بود.

مشاهده آئین‌نامه انجمن

 

جهت ارسال درخواست عضویت در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران کلیک کنید.