لطفا جهت درخواست عضویت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران اطلاعات زیر را تکمیل کنید.

 

مشخصات علمی و تحصیلی

مشخصات محل سکونت

مشخصات شغلی

سوابق فردی

اطلاعات پرداخت

ریال
پرداخت پس از تایید