🔺تاکید بر پیگیری وضعیتِ روزنامه‌نگاران بازداشتی

🔹جلسه مشترک هیات مدیره منتخب و فعلی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران صبح امروز دهم مهر در دفتر انجمن برگزار شد. در این جلسه ابتدا گزارشی از روند عادی شکل‌گیری ارکان انجمن جدید ارائه گردید سپس بازداشتِ و احضار برخی همکاران دیگر در روزهای اخیر مطرح و نسبت به آن ابراز نگرانی شد. هیات مدیره در این نشست، با تاکید بر این‌که رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در روزهای گذشته تنها به ایفای نقش ذاتی و حرفه‌ای خود پرداخته‌اند، از محدودیت‌ها و تذکراتِ فراقانونی انتقاد کردند و آن را گامی در راستای تضعیفِ مرجعیتِ رسانه‌های داخلی دانستند.

🔹در این جلسه مواضعِ پیشینِ انجمن مورد تاکیدِ مجدد اعضای هر دو هیات مدیره قرار گرفت که بر اساس آن و به باورِ انجمن، نهادهای مسئول و ناظر باید شرایط یکسانی را جهت اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه برای عموم رسانه ها و روزنامه‌نگاران فراهم کنند و نباید شاهد استاندارد دوگانه در تولید و انتشار خبر باشیم. از یک سو برخی رسانه‌ها در انتشار اخبار و وقایع دست فراخ و باز داشته باشند و از دیگر سو برخی رسانه‌ها نتوانند از اخبار متعارف خود را تولید کنند. این وضعیت به معنای نقص اصول حرفه‌ای روزنامه نگاری است.

🔹در این نشست هم‌چنین مقرر شد انجمن از طریق مجاری رسمی پیگیرِ وضعیتِ روزنامه‌نگاران بازداشتی و احضار شده باشد و برای آزادیِ آن‌ها و رفعِ محدودیت‌های وضع شده بر ایفای وظایفِ حرفه‌ای آن‌ها کوشش‌های لازم را مبذول دارد.

🔹همچنین در این جلسه خبر روزنامه کیهان در حمله به این موسسه مطرح شد و حاضرین فارغ از جزییات امر، تعرض به رسانه‌های داخلی صرف نظر از گرایشهای سیاسی آنها را غیرقابل قبول می‌داند