🔹خدمات درمانی برای اعضای انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران در بیمارستان ایرانمهر با تخفیف ارایه می‌شود.

🔹به گزارش روابط عمومی انجمن، طبق تفاهم انجام گرفته توسط کمیته رفاهی انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران با دكتر محمدمهدی قيامت مديرعامل بیمارستان ایرانمهر مقرر شد خدماتی برای اعضای این انجمن درنظر گرفته شود.

🔹طبق تفاهم انجام شده، تمامی هزینه‌های درمانی این بیمارستان با ۱۵ درصد تخفیف برای اعضای انجمن و خانواده درجه يك آنها ارایه می‌شود.

🔹داشتن معرفی‌نامه از سوی دبیرخانه انجمن ضروری است.