خانم ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو عضو جامعه رسانه‌ای پس از 17 ماه حبس ساعاتی پیش با قرار وثیقه 10 میلیاردتومانی برای هر یک، آزاد شدند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با انتقاد از وثیقه سنگینی که برای هر یک از این افراد تعیین شده است، آزادی موقت آنها را به فال نیک می‌گیرد و امیدوار است که در دادگاه تجدیدنظر حکم سنگینی که برای آنها صادر شده است، شکسته و این آزادی موقت به آزادی دائم آنها تبدیل شود. ما همچنین امیدواریم که روند آزادی به دیگر روزنامه‌نگاران دربند نیز تسری پیدا کند و تمام همکاران ما آزاد شوند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران بارها در بیانیه‌های مختلفی تاکید کرده است که روزنامه‌نگاری جرم نیست و نباید با روزنامه‌نگار به مثابه متهم امنیتی برخورد کرد، خاصه آنکه روزنامه‌نگاران در ایران همواره و همیشه بر لبه تیغ حرکت می‌کنند. دستگاهها و نهادها می‌توانند با سعه‌صدر و افزایش ظرفیت‌های خود به این حرفه که رکن چهارم دموکراسی است، کمک کنند تا هم نهادهای مدنی تقویت شود و هم دیدبان عمومی، امنیت موثری داشته باشد.