خبر توقیف پایگاه خبری انتخاب، یکی از رسانه‌های بخش خصوصی، درحالی که همگان اذعان دارند باید رسانه‌های داخلی را تقویت کرد و درصدد انتقال مرجعیت خبری به داخل کشور بود، نه تنها حیرت‌انگیز بلکه باعث تأسف است.

توقیف نه تنها شدیدترین برخورد با یک رسانه‌ی زنده و پویا است، بلکه پیامی هشدارآمیز به رسانه‌های بخش خصوصی است که از نقد دولت و قدرت پرهیز ‌کنند. البته که این سیاست، اشتباه و پیمودن چنین راهی خطا است. صدای منتقد را چگونه می‌توان بست وقتی اشکالات در خود دولت و مدیران دولتی است؟

بی‌شک وقتی همگان در آسیب‌شناسی وضعیت کنونی به انتقال مرجعیت خبری از داخل به خارج کشور اذعان دارند؛ توقیف و به تبع آن اعتبارزدایی از رسانه‌های داخلی که یکی از دلایل انتقال مرجعیت است امری اشتباه است.

وزارت ارشاد و هیات‌نظارت بر مطبوعات به جای تمرکز بر رسانه‌ها و خط‌کشی آنها که خطا رفته یا نرفته‌اند لازم است بر رویه‌ی خود تمرکز کنند و به جای اتخاذ روش‌هایی چون توقیف، به روش‌های اصلاحی روی بیاوردند

کلید برگشت مرجعیت خبری به داخل کشور افزایش تحمل مدیران دولتی، مدارا و ایجاد فضای امن برای رسانه‌های داخلی است.

بنابراین بر این باورم، هیأت نظارت بر مطبوعات با چنین حکمی، از رسالت خود که باید هدایت و حمایت از مطبوعات و رسانه‌های کشور باشد، عبور کرده است. لذا چنین تصمیماتی نه تنها کمکی به دولت  نمی‌کند بلکه به جامعه‌ی مطبوعاتی و رسانه‌های ما و روزنامه‌نگاران شاغل در آن آسیب جدی وارد می‌کند.

انتظار این است که حکم رفع توقیف سایت انتخاب، که رسانه‌ی موفق بخش خصوصی است، در کوتاهترین زمان ممکن صادر شود تا هم همکاران ما سریعا فعالیت خود را از سر بگیرند.