🔸انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از اقدام انجام شده در مختومه کردن پرونده یا آزادی گروهی از معترضان ماه‌های اخیر و صدور قرار منع تعقیب برای برخی ازایشان بویژه موارد مربوط به روزنامه‌نگاران استقبال می‌کند و آن را گامی مفید در اصلاح رویه‌هایی که منجر به شکاف اجتماعی بیشتر می‌شود ارزیابی کرده اما خواستار عمومیت یافتن این رویکرد و شمول آن نسبت به همه روزنامه‌نگارانی است که هنوز بازداشت هستند و یا به قید وثیقه آزاد شده‌اند، چرا که تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران در اتفاقات اخیر صرفا به دلیل انجام وظیفه قانونی خود دچار مشکلات قضایی و به تبع آن بازجویی، بازداشت و ضبط وسایل شخصی شده‌اند.

🔸ما امیدواریم این روش برخورد به همه روزنامه‌نگاران که در شرایط دشوار انجام وظیفه کرده و چراغ رسانه‌های مستقل داخلی را روشن نگه می‌دارند از جمله خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی که صراحتا در پی ماموریت رسمی مدیران روزنامه‌های خود به انجام وظیفه مشغول بوده‌اند، تعمیم یابد.

🔸 انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران همچنین جلب و بازداشت روزنامه‌نگاران در روزهای پس از اعلام این رویکرد را در تقابل با رویه اعلام شده از سوی قوه قضاییه می‌داند و خواهان آن است که امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران که بدون شک موجب بهبود وضعیت اجتماعی کشور و قوام نهاد مستقل رسانه‌ی داخلی خواهد شد، تامین شود.