واکنش به تعرض به روزنامه‌نگاری ضد فساد

به گزارش روابط عمومی انجمن، صبح روز یکشنبه ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۲ جلسه هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در محل انجمن برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد طبق هماهنگی با وزارت کار، جلسه مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده انجمن در تاریخ پنجشنبه ۲۶ بهمن‌ماه ساعت ۹ صبح در محل انجمن برگزار شود. دستور جلسه مجمع انتخاب بازرسان، ارائه گزارش بازرسان و خزانه‌دار، اصلاح برخی مفاد اساسنامه با توافق اعضای حاضر خواهد بود.
همچنین در این جلسه اعضای هیات مدیره نسبت به تعرض به ساحت روزنامه‌نگاری در یک سریال شبکه نمایش خانگی ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت حمایت از روز‌نامه‌نگاری در کشور که پرچمدار شفاف‌سازی و مبارزه با فساد بوده و هست، تاکید کردند.
همچنین اعضای هیات مدیره تاکید کردند که اتفاقا تعرض به روزنامه‌نگاران برجسته بخشی از اقدامات هماهنگ علیه جریان رسانه‌ای ضدفساد و روشنگر است که به شیوه‌های مختلف تاکنون در جهت سرکوب و محدود کردن فعالیت آنها عمل کرده است.