8 نفر از همکاران رسانه‌ای، با ارسال نامه‌ای به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از واگذاری خبرگزاری هنرآنلاین به خبرگزاری موج خبر دادند.

این خبرگزاری که از زیرمجموعه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است، با این اقدام با کادر قبلی این رسانه قطع همکاری کرده است.

صرفنظر از درست یا نادرست بودن تغییر مدیریت، قطع همکاری با همکاران این خبرگزاری در واپسین روزهای سال 1401 باعث بیکاری تعداد دیگری از همکاران ما شده است.