اولین جلسه «حرفه؛ روزنامه‌نگار» با محوریت استاد بهروز بهزادی به صرف صبحانه، پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲ در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران برگزار شد.

این نشست‌های خودمانی جنبه رسمی ندارد و قرار است در هر ماه یکی از روزنامه‌نگاران پیشکسوت به همراه دوستان و هم‌دوره‌ای‌ها ایشان دعوت شوند تا دیدارها تازه و خاطرات جذاب و جالبی از گذشته بیان شود.

در این جلسه بزرگانی چون بهروز بهزادی، محمد بلوری، صالح نیکبخت، محمود هجرت، یونس شکرخواه، مجید رضائیان، عباس عبدی و برخی از اعضای هیات مدیره انجمن حضور داشتند.

در اولین جلسه خاطراتی از افراد و روزنامه‌ها بیان شد؛ یادهایی از ذبیح الله منصوری پاورقی‌نویس شهیر تا نقل خاطرات جذابی از زنده‌یاد نعمت احمدی. از روزنامه‌ی کیهان قدیم و خاطراتی از استاد محمد بلوری و شگردهایی که برای تهیه اخبار حوادث می‌زد که در انتشار خبرها از روزنامه اطلاعات جلو بیفتند و  تا روزنامه آیندگان و روزنامه‌های دوم خردادی که چگونه اداره می شدند.

«حرفه‌؛ روزنامه‌نگار»، قرار است به صورت ماهانه در محل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برگزار شود.