خانم زهرا علی اکبری روزنامه نگار اقتصادی نوشت: بیانیه‌ای، نامه‌ای ،مرقومه‌ای سرگشاده خطاب به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران منتشر شده است. تا اینجای کار هیچ ایرادی ندارد، جمعی همکار به هر دلیلی از جمعی دیگر انتقاد دارند اما داستان آنجا برای من اهمیت پیدا کرد که در صحبت با دوست نازنینم متوجه شدم نام من هم بین امضاکنندگان است در حالی که از این بیانیه بی اطلاع بودم و آن را امضا نکرده بودم . فکر می‌کنم گنجاندن نام‌ها بدون آنکه بیانیه‌ای را امضا کرده باشند رسم خوشایندی نباشد.