فرارسیدن سال نوی خورشیدی و بازآمدن نوروز الهام‌بخش را به همه‌ی اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، همکاران سخت‌کوش و همه‌ی آنها که دل در گروی فردای بهتر برای میهن عزیز دارند و در مسیر آگاهی‌بخشی تلاش می‌کنند، تبریک می‌گوییم.
این نهال، نهال معرفت و آگاهی، که دیگرانش کاشته‌اند و فرهیختگان هر نسل به خون و به رنج، به بند و به نداری و فقر آبیاریش کرده‌اند مانده است و می‌ماند. هر آینده‌ی نیکی که برای ایران عزیز می‌خواهیم، بدون تردید، در سایه‌ی شکوفایی این نهال آگاهی متصور است.
سال‌های سخت را پشت سر می‌گذاریم.
نوروزتان خجسته باد.