انجمن صنفی استان تهران اعلام کرد خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که به دلایل حرفه‌ای و شغلی سر و کارشان به دادگاه افتاده است و یا پرونده‌ای برای آنها در محاکم قضایی گشوده شده است، این انجمن را پیش از ورود به دادگاه در جریان بگذارند تا اقدامات ممکن برای ایشان انجام شود.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با اسکودا (اتحادیه سراسری وکلای دادگستری) تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده است که بر اساس آن اسکودا وکیل معاضدتی (رایگان) در اختیار خبرنگاران و روزنامه‌نگاران عضو انجمن که به دلیل مسایل حرفه‌ای دچار مشکل قضایی شده‌اند، قرار می‌دهد.