یکی از بهترین راه‌های یادگیری و ارتقای روزنامه‌نگاری خواندن آثار باکیفیت روزنامه‌نگاران است.

روز دوم شهریور ۱۴۰۲ آثار برتر و شایسته قدردانی دومین دوره جایزه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران برگزار شد. خواندن آثار برگزیده این جشنواره می‌تواند برای علاقه‌مندان و کارآموزان و دانشجویان روزنامه‌نگاری مفید باشد.

در ادامه، لینک تمام آثار برگزیده این جایزه ارایه شده است.

🔻آثار برگزیده بخش گزارش مکتوب

🔹اثر برگزیده:

«بامداد خمار» (https://farhikhtegandaily.com/news/73946/%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%90-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%B1/) | علیرضا غلامی و حسن همایون | روزنامه فرهیختگان

🔸آثار شایسته قدردانی:

🖋 از نیلوفر حامدی و الهه محمدی به‌دلیل گزارش‌های تاثیرگذار در سال ۱۴۰۱ تجلیل به عمل آمد.

«خطر سیاه‌رود» (https://hammihanonline.ir/news/economy/khtr-syah-rwd) | فرزانه طهرانی | روزنامه هم‌میهن

«زخم بیماری یا جراحت طرد» (https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-100/860872-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AF) | نسترن فرخه | روزنامه شرق

«سرگردانی در دو سوی میله‌ها» (https://hammihanonline.ir/news/society/srgrdany-dr-dw-swy-mylh-ha) | الناز محمدی و زهرا جعفرزاده | روزنامه هم‌میهن

 

🔻آثار برگزیده بخش مصاحبه مکتوب

🔹اثر برگزیده:

«می‌خواستم خاتمی را با خودم منفجر کنم» (https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/199455/%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%8A-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%B1%D9%83%D9%86%D9%85) | مهدی بیک‌اوغلی | روزنامه اعتماد

🔸آثار شایسته قدردانی:

«تحول پارادایمی عظیم در ذهنیت ایرانی» (https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/191553/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A)| محسن آزموده و مرتضی ویسی | روزنامه اعتماد

«شکستن تابوی روایت آزار، مطالبه‌ای که سال‌ها مسکوت مانده بود» (https://zananemrooz.com/article/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1) | فرشته حبیبی | مجله زنان امروز

«ابتکار: دیگر کسی مرا نماینده حاکمیت نمی‌داند» (https://www.khabaronline.ir/news/1762988/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF) | مستوره برادران نصیری | خبرگزاری خبر آنلاین

 

🔻آثار برگزیده بخش چندرسانه‌ای

🔹اثر برگزیده:

«و ما آب شدیم» (https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-5/872156-%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85) | هدی هاشمی | شبکه شرق

🔸آثار شایسته قدردانی:

«کارآفرینی که ۳۵۰ سال کار کرد» (https://tejaratnews.com/video/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F#:~:text=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4%DB%8C%3A%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87,%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D9%84.)| امیر داداشی | تجارت‌نیوز

«شن کف رودخانه زاینده‌رود را کجا می‌برید؟» (https://www.asriran.com/fa/news/852611/%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85) | فرزانه احمدی | عصر ایران

«صدای مرگ مرا می‌شنوید؟» (https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-5/866244-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF) | فرانک جواهری و ریحانه جولایی | شبکه شرق

«جاده مرگ و انقراض یوزپلنگ ایرانی» (https://www.aparat.com/v/5fDTO) | علی رنجبران | روزنامه پیام ما