شرکت کنندگان در کارگاه عکاسی با مفهوم نگاه کردن در عکاسی آشنا شده و پس از آن به مدت نیم ساعت کارگاه را ترک کرده و عکاسی کردند.

این کارگاه با هدایت مهرداد احمدی‌شیخانی در فضایی پرتلاش و تعاملی در صبح روز پنجشنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۲ در محل انجمن برگزار شد و هنرجویان خواستار ادامه یافتن یا تکرار  دوره شدند.